Tosem Kumbaramı İstiyorum
  • Kampanya
  • Kumpara İstiyorum

Başkanın Mesajı

Ömer Faruk Çark

Başkanın Mesajı

Bu dernek her ne kadar 2014 yılında resmi olarak kurulsada, derneğin mazisi onlarca yıl öncesine dayanır. Bizim amacımız tarihini bilen, ahlaklı gençlerin yetişmesine vesile olmaktır. Amacımız Osmanlı Şehzadeleri yetiştirmektir. Derneğimiz kurulalı daha bir kaç ay oldu. Güzel hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.

Toplumsal Sorunlar ile mücadelenin bir gelecek mücadelesi olduğunu bilerek yola çıktık ve sürüdürlebilir bir toplum yaşantısı ve birliktelik için bir STK olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincideyiz ve hazırız.

Tosem Toplumsal Sorunlarla Eğitim ve Mücadele Derneği olarak başkanından üyesine hepimiz Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı çalışacağız


Saygılarımla